środa, 21 października 2020

XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

 20 października 2020 r. w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych oraz w IX Tygodniu


Otwartej Nauki odbyło się XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego na temat „Biblioteka partnerem użytkownika”. Ze względu na pandemię Forum miało formę zdalną wideokonferencji na platformie ClickMeeting i uczestniczyło w nim blisko 200 uczestników: bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych, naukowych, dyrektorów bibliotek, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i biblioteki, związków zawodowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Forum odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, JM Rektora Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Patronat medialny sprawowali: „Głos Nauczycielski”, „Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy”, „Poradnik Bibliotekarza”, Ogólnopolski Portal Bibliotekarski sbp.pl, Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach, „Biblioteka w Szkole”, „Politechnika Częstochowska”, „Gazeta Częstochowska”.

Konferencja była wydarzeniem programu eTwinning.

Zgromadzonych powitała pani dr hab. Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Konferencję otworzył pan prof. dr inż. Jerzy Wysłocki, prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej. Spośród zaproszonych gości głos zabrały: pani Katarzyna Centkowska-Wydmuch, kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miasta Częstochowy oraz pani Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach. Konferencję prowadziła Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP.

W związku z Forum przygotowano następujące wystąpienia:

„Jak czytał Blaise Pascal" – prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek (Biblioteka Śląska),

"Specjalne działania w Karwinie dla publiczności" - Markéta Kukrechtotová (Biblioteka Regionalna w Karwinie),

"Wzrost znaczenia  Open Access dla artykułów w czasopismach na przykładzie publikacji pracowników i doktorantów Politechniki Częstochowskiej" - Marlena Badora, Michał Jakubowski (Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej),

„Z książką na walizkach“ - Marcela Wierzgoń (Biblioteka Regionalna w Karwinie),

"Kulturowe uwarunkowania pragmatyki bibliotecznej" - dr Małgorzata Gwadera (Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach),

„Oferta rozwoju zawodowego programu eTwinning” – Monika Regulska (Krajowe Biuro eTwinning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie),

„Biblioterapia formą promocji czytelnictwa w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie” - Katarzyna Kucharzewska, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie,

"Częstochowa i okolice. Literatura regionu na przełomie XX i XXI w." - prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (Instytut Lieraturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie),

„E-learning w bibliotece. Z doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  im. Józefa Lompy w Katowicach” –  dr Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach,

"Biblioteki szkolne w dobie pandemii" - dr Renaty Sowady, Aliny Grabnej (Sekcja Bibliotekarska ZNP i Oddział TNBSP w Częstochowie).

Podczas Forum podsumowano konkursy:

- Wojewódzki Konkurs na Plakat „(Nie)zwykła biblioteka” dla Nauczycieli Bibliotekarzy;

- VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP;

- XIV Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną „Wszystko o Bibliotece” pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie.

Organizatorzy Forum to: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie. 

XVI Forum powstało również dzięki współpracy z: Biblioteką Śląską w Katowicach, Biblioteką Regionalną w Karwinie (Republika Czeska), Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Okręgową Sekcją Bibliotekarską ZNP w Katowicach, Instytutem Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Biblioteką Publiczną im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. 

Informacje i materiały dostępne na stronie Forum: http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/.

Informacje nt. Forum ukazały sie także na stronie Urzedu Miasta Częstochowy:

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=14646

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Spokojnego wypoczynku!

  Radosnego wypoczynku podczas wakacyjnego urlopu,  wielu wspaniałych wypraw i ciekawych odkryć!