III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Centra informacji multimedialnej w bibliotekach" oraz XVII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie


Patronat honorowy: 

Prezydent Miasta Częstochowy 
  JM Rektor  Politechniki  CzęstochowskiejPatronat medialny: 

"Głos Nauczycielski"    Poradnik Bibliotekarza”, 


Вiblioteka w Szkole”,  


Gazeta Częstochowska”,


 


"Ogniskowiec. Pismo Zarządu Okręgu Śląskiego  
Związku Nauczycielstwa Polskiego"  Inicjatorem przedsięwzięcia jest Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, a współorganizatorami organizacje bibliotekarskie, biblioteki regionu. 

Termin: 1 grudnia 2021 (środa) w godz. 10.00- 14.30.

Konferencja zdalna na platformie MS TEAMS ZNP.  

Wydarzenie programu eTwinning. 

Główna tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:  działalność i funkcjonowanie centrum informacji multimedialnej (CIM) w bibliotekach różnych typów;  propozycje wykorzystania centrum w edukacji i kulturze. 

Cele ogólne konferencji to: prezentacja działalności biblioteki jako centrum multimedialnego; - promowanie działalności bibliotek; prezentacja działań nauczycieli i bibliotekarzy; wymiana doświadczeń zawodowych. 

Udział w Konferencji jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale drogą elektroniczną. 

Zgłoszenia uczestnictwa: zakończono.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszeń.


Planowany przebieg konferencji

10.00 - 10.15 Powitanie zebranych. 

10.15 - 10.30 Wystąpienia gości

10.30 - 12.00 Referaty cz. 1:

12.00 – 12.30 Podsumowanie konkursów :

VIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Biblioteka w oczach czytelnika”

XV Jubileuszowy Konkurs Powiatowy „Wszystko o bibliotece”

12.30 - 14.00 Referaty cz. 2:

14.10 – 14.30 Zamknięcie obrad.

Planowane wystąpienia:

 Programy i granty wspierajace pracę biblioteki szkolnej - dr Agata Arkabus,  Krajowa Rada Biblioteczna, Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Publiczna  Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli "WOM" w Częstochowie;

Program eTwinning - najważniejsze informacje i oferta bezpłatnego rozwoju zawodowego - Monika Regulska, Krajowe Biuro eTwinning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;

Projekty i programy wspierające czytelnictwoAnna Hiller, Kampania Cała Polska Czyta Dzieciom, Anna Dąbrowska, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie; 

Analiza polskich czasopism w zasobach ogólnodostępnych online na stronach internetowych czasopism/ wydawców jako czynnik usprawniający działalność informacyjną biblioteki uczelnianej - Urszula Knop, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej;

Zintegrowana Platforma Edukacyjna wsparciem pracy pedagogicznej bibliotekAneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie;

Współpraca biblioteki szkolnej z instytucjami kultury w realizacji zagadnień czytelniczychAlina Grabna, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie; dr Renata Sowada, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.


Organizatorzy: 

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, 

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie,


Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie. 

Konferencja i Forum powstają przy współpracy:

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka


Doskonalenia Nauczycieli „WOM”w Częstochowie, 


Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, 

  Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 

Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.


 

Kontakt z koordynatorem: Renata Sowada, rsowada@znp.edu.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zastępstwa a praca biblioteki szkolnej

 2 4 listopada 2021 na platformie e-learningowej MS ZNP odbyło się zdalne  szkolenie  Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach zat...